Krüogeenika ja LNG

LNG (vedeldatud maagaas) on maagaas, mis jahutatakse temperatuurini -260 ° Fahrenheiti, kuni see muutub vedelaks, ja säilitatakse seejärel põhiliselt atmosfäärirõhul. Maagaasi muundamine LNG-ks – protsess, mis vähendab selle mahtu umbes 600 korda. LNG on ohutu, puhas ja tõhus energia, mida kasutatakse kogu maailmas süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamiseks

NEWSWAY pakub täielikku valikut krüogeen- ja gaasiventiilide lahendusi veeldatud maagaasi ahela jaoks, sealhulgas ülesvoolu gaasivarud, veeldusjaamad, veeldatud maagaasi mahutid, veeldatud maagaasi kandurid ja taasgaasistamine. Raskete töötingimuste tõttu peaksid ventiilid olema pikendusvarre, poltidega kapoti, tulekindla, antistaatilise ja läbilöögikindla varrega.

Täielikud klapilahendused

LNG rongid, terminalid ja vedajad

Veeldatud heelium, vesinik, hapnik

Ülijuhtivuse rakendused

Lennundus

Tokamaki termotuumasünteesi reaktorid

Peamised tooted: